Regulamin

Polityka prywatności i plików cookie

 1. Niniejsza polityka określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, które użytkownicy przekazują w celu korzystania z usług świadczonych przez serwis internetowy Cracow City Breakers (zwany dalej „Serwisem”).
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest Cracow City Breakers Kucala i Migdał spółka jawna, Kłaj 692, 32-015 Kłaj, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem NIP: 683-21-16-041 (zwana dalej „Administratorem”).
 3. Z przyczyn związanych z bezpieczeństwem danych osobowych, Administrator opiera się na wewnętrznych procedurach i zaleceniach zgodnych z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.
 4. Administrator z należytą starannością chroni interesy osób, których dane dotyczą. Administrator w szczególności. zapewnia, że:
 5. dane zbierane są dla oznaczonych i zgodnych z prawem celów i nie są dalej przetwarzane w sposób niezgodny z zamierzonymi celami,
 6. dane są przetwarzane zgodnie z prawem,
 7. dane są zgodne ze stanem faktycznym i adekwatne do celów, w jakich są przetwarzane,
 8. dane są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, przez okres tak długo, jak jest to niezbędne do osiągnięcia celów, w których są przetwarzane.
 9. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody użytkownika Serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 10. Administrator przetwarza dane osobowe podane dobrowolnie przez użytkowników Serwisu wyłącznie w celu:
 11. przyjmowania rezerwacji online,
 12. odpowiadania na zapytania użytkowników przesyłane za pośrednictwem formularza kontaktowego,
 13. świadczenia usług oferowanych przez Administratora na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR,
 14. marketingu, w tym wysyłania informacji handlowych pocztą elektroniczną, jeśli użytkownik wyraził na to na to zgodę, zaznaczając odpowiednie pole w procesie rezerwacji lub wysyłając zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i przesyłanie informacji handlowych może zostać cofnięta poprzez kliknięcie w odpowiedni link w otrzymanej wiadomości e-mail lub wysyłając stosowne powiadomienie na adres e-mail Administratora,
 15. realizowanie uzasadnionego interesu Administratora danych w szczególnych przypadkach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) GD. 6 ust. 1 lit. f) GDPR, np. windykacja lub wizualne monitorowanie przemieszczania się po terenie obiektu.
 16. Dane osobowe mogą być wykorzystywane przez organy, instytucje, podmioty upoważnione na mocy prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (np. podmioty świadczące usługi prawne, informatyczne, marketingowe, księgowe, a także inne podmioty uczestniczące w realizacji zamówionej usługi).
 17. Administrator może korzystać ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w celach marketingowych oraz w celu dopasowania oferty do potrzeb użytkowników.
 18. Użytkownik Serwisu ma prawo wglądu do danych przetwarzanych przez Administratora. Użytkownik ma prawo do sprostowania lub usunięcia danych, a także do żądania ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych w dowolnym momencie. Użytkownik może również zażądać usunięcia swoich danych osobowych z Serwisu.
 19. Użytkownik Serwisu ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie uprzednio wyrażonej zgody.
 20. W celu skorzystania z praw wskazanych w pkt 9 powyżej, użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej office@cracowcitybreakers.pl używając tego samego adresu e-mail lub numeru telefonu, który wysłał do Serwisu.
 21. Każdy użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 22. Administrator uzyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez:
 23. dobrowolne wypełnianie formularzy przez użytkownika,
 24. gromadzenie plików cookies.
 25. Przy pierwszej wizycie na stronie Cracow City Breakers, użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje używanie plików cookies. Brak zmiany ustawień prywatności w przeglądarce użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na używanie plików cookies.
 26. Instalowanie plików cookies jest niezbędne do prawidłowego świadczenia usług przez Serwis. Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, w szczególności informacje, które wymagają autoryzacji. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej dotyczących wykorzystywania i zapisywania plików cookies w każdym czasie.
 27. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 28. sesyjne pliki cookies – usuwane po zamknięciu lub wylogowaniu się użytkownika ze strony internetowej wykorzystującej pliki cookies,
 29. stałe pliki cookies – pozostają w przeglądarce użytkownika do momentu ich skasowania przez niego lub do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach plików cookies.
 30. Ze względu na cel danych, pliki cookies można podzielić na:
 31. pliki konwersji, które umożliwiają analizę skuteczności różnych kanałów sprzedaży,
 32. pliki śledzące, które wraz z konwersjami umożliwiają analizę efektywności różnych kanałów sprzedaży,
 33. pliki marketingowe służące do personalizacji i targetowania reklam,
 34. narzędzia analityczne, które pomagają w wygodniejszym korzystaniu z serwisu dzięki zrozumieniu zachowań jej użytkowników,
 35. niezbędne pliki, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podstawowych elementów serwisu. Stosowane przez nas pliki cookies pomagają nam rozwijać naszą stronę internetową.
 36. Niektóre pliki cookies mogą być wykorzystywane przez właściciela strony internetowej i systemu rezerwacji online wyłącznie w celu:
 37. ulepszania i wspierania rezerwacji,
 38. analizowania i zbierania danych statystycznych dotyczących korzystania ze strony internetowej i systemu rezerwacji online w celu ich udoskonalania.
 39. Serwis może zawierać linki kierujące do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własną politykę prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się dokładnie zapoznać.
 40. Administrator ma prawo do zmiany polityki prywatności Serwisu w związku z rozwojem technologicznym, możliwymi zmianami rozwoju technologicznego, ewentualnych zmian w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych oraz rozwoju Serwisu. Użytkownicy zostaną powiadomieni o takich zmianach w sposób zauważalny i jasny.